นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่งประเทศ เรียนรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางวัง/คุ้มเจ้า เมืองเก่าเชียงใหม่

Date Post : 16/11/2561
Views : 320

นักศึกษา EIC วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว 1 section 1 เรียนรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางวัง/คุ้มเจ้า เมืองเก่าเชียงใหม่ และฝึกการให้ข้อมูลกับชาวต่างประเทศ


แสดงความคิดเห็น