สุดยอด! นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา

Date Post : 20/11/2561
Views : 299

นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวจีน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยส่งนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คน ผลปรากฏว่า
นาย Zhang Ziyao และ นางสาว Yu Guangxiang นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
โดยมีอาจารย์ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ และ อาจารย์คณินวรธันญ์ ไชยรบ ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักศึกษา


แสดงความคิดเห็น