ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Date Post : 21/01/2562
Views : 454

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือในการทำความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคา 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย


แสดงความคิดเห็น