เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

Date Post : 27/01/2562
Views : 217

เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

                สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกๆ ท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562” ในวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในพบกับ

  • การออกร้านของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  • การแสดงผลงานทางด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • ซุ้มกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน
  • การแสดงจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีน
  • การประกวดร้องเพลงไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
  • การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง
  • การประกวดเที่ยวจีนผ่าน MODE

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น