วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรการจัดการธุรกิจนานาชาติ

Date Post : 5/05/2562
Views : 385

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากผู้ประกอบการ เข้าร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น