วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

Date Post : 27/05/2562
Views : 1288

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากผู้ประกอบการ เข้าร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น