วิทยาลัยนานาชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

Date Post : 8/07/2562
Views : 678

วิทยาลัยนานาชาติโดยอาจารย์จิตติคุณ นิยมสิริ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562


แสดงความคิดเห็น