วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือกับ THIHA Development Co., Ltd และ Thiha University ประเทศพม่า

Date Post : 5/07/2562
Views : 144

วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือกับ THIHA Development Co., Ltd และ Thiha University ประเทศพม่า

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น