กิจกรรมการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในโลกของการทำงาน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่

Date Post : 28/06/2562
Views : 141

กิจกรรมการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในโลกของการทำงาน  โดยคุณเจติพัฒน์ เปี่ยมจำรัสกุล และคุณสมชาย บุญกุ้ง  และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่โดยคุณกอล์ฟ วศิน อินทร์ทอง จาก Absolute Infinite Gym เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562


แสดงความคิดเห็น