บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ น้อมใจถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

Date Post : 12/07/2562
Views : 208

The Students of International College participated in Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent Day by offering a candle at Khuang Singh Temple.


แสดงความคิดเห็น