วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหงเหอเพื่อพูดคุยหาความร่วมมือ

Date Post : 24/07/2562
Views : 60

วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อพูดคุยหาความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น