ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมฟังบรรยาย Ground Handling and Customer Services

Date Post : 19/07/2562
Views : 354

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมฟังบรรยาย Ground Handling and Customer Services

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น