ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (ISAI-NLP 2019) และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 International Exhibition of Inventions of Thailand

Date Post : 6/09/2562
Views : 70

File Attached :

แสดงความคิดเห็น