ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งคลิปเข้าแข่งขันในการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน"

Date Post : 26/09/2562
Views : 161

File Attached :

แสดงความคิดเห็น