สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

Date Post : 10/10/2562
Views : 76

File Attached :

แสดงความคิดเห็น