การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6

Date Post : 22/04/2558
Views : 676

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษานานาชาติกว่า 150 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2556 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย ต่างๆ ซึ่งในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ปีต่อไปอีกด้วย


File Attached :

แสดงความคิดเห็น