ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Date Post : 26/10/2562
Views : 222

File Attached :

แสดงความคิดเห็น