ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

Date Post : 18/11/2562
Views : 175

File Attached :

แสดงความคิดเห็น