ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันการประกวดทักษะภาษาต่างประเทศและการจัดการธุรกิจ ในงานวันครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติ

Date Post : 27/11/2562
Views : 296

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันการประกวดทักษะภาษาต่างประเทศและการจัดการธุรกิจ ในงานวันครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติ
“10 ปี แห่งการพัฒนามุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน

 1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 2. โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่
 3. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 4. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 5. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
 6. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 7. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 8. โรงเรียนแม่แตง

 

การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง

 1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 2. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิบำรุง
 3. โรงเรียนเจดีย์วิทยาคม
 4. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 5. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 6. โรงเรียนแม่แตง
 7. โรงเรียนสองแคววิทยาคม

 

การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community)

 1. โรงเรียนสันกำแพง
 2. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 4. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 5. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 6. โรงเรียนจักรคำคณาทร
 7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย A
 8. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย B

 

การประกวดวงดนตรีสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “IC 10th Anniversary Music Talent”

 1. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  (The Joker)
 2. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (MRW Band)
 3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย (Senorita)
 4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย (ดารุณี)
 5. โรงเรียนธรรมราชศึกษา (The Toilet)
 6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (สมพงศ์)
   
การประกวดการทำเฟซบุ๊กเพจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน “Facebook Page Creation for Local Product”
 1. โรงเรียนวชิรวิทย์
 2. โรงเรียนหอพระ
 3. โรงเรียนพระหฤทัย
 4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 5. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

แสดงความคิดเห็น