ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ

Date Post : 1/09/2563
Views : 581

ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 


แสดงความคิดเห็น