ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

Date Post : 12/10/2563
Views : 392

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563


แสดงความคิดเห็น