ภาพกิจกรรมพบผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ Amazon Seller Ambassadors

Date Post : 24/02/2564
Views : 106

ภาพกิจกรรมพบผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ "Amazon Seller Ambassadors"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้อง 29031 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น