รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Date Post : 20/08/2564
Views : 469

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

------------------------------------------------------

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

ส่งใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
(เป็ดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30น.)


แสดงความคิดเห็น