ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Date Post : 22/09/2564
Views : 286

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

ร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ที่
Facebook page: International College,CMRU

 


แสดงความคิดเห็น