คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

สำหรับน้องๆ ที่มีคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
วันนี้พี่มีคำถาม และคำถามที่พบบ่อยๆ มาเล่าให้ฟังจ๊ะ

Q: การเรียนการสอนเป็นอย่างไร
A: หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรปฎิบัติการ การเรียนการสอนที่นี่จะเน้นการปฎิบัติการ ทั้งในห้องเรียนโดยสถานการณ์จำลอง ในห้องปฏิบัติการ (Cabin Mock up) และมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

Q: เรียนจบแล้วได้กี่ภาษา?
A: หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เน้นภาษาจีนและมีวิชาเลือกให้นักศึกษาเลือกภาษาที่ 3 เช่น ภาษาอารบิค ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี เป็นต้น

Q: หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง
A: เรียนหลากหลายวิชาพื้นฐานทั้งด้านอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ การบริหารจัดการธุรกิจการบิน การเดินอากาศ ตลอดจนการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

Q: ส่วนสูง น้ำหนัก ส่วนสัด มีผลต่อการเรียนหรือไม่?
A: ส่วนสูง น้ำหนัก ส่วนสัด ไม่กระทบกับการเรียนการสอน แต่ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบุคคลิภาพและส่วนสูงก็จำเป็นในการทำงาน ซึ่งแต่ละสายการบินมีเกณฑ์การวัดที่แตกต่างกัน

Q: ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่?
A: ค่าเทอมของหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มีค่าใช้จ่าย 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

Q: การชำระค่าเรียนสามารถกู้ยืมได้ไหม?
A: นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Q: ไม่เก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ไหม?
A: เรียนได้ค่ะ เพราะเรามีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (preparation Course)

Q: จบไปแล้วทำงานอะไร
A: 1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นหรือพนักงานบริการภาคพื้น
2. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ เช่น ตัวแทนขายระวาง ขนส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ และพนักงานบรรจุภัณฑ์
3. พนักงานปฏิบัติงานบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ
4. ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทท่องเที่ยว ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและการสำรองที่นั่ง ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน
5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
6. ธุรกิจบริการอื่น ๆ เป็นต้น

Q: สมัครยังไง?
A: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 มิถุนายน 61 โดยแบ่งวิธีการรับสมัคร ดังนี้
1. การรับด้วย Portfolio (สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) วันนี้ – 31 มกราคม 2561
2. การรับแบบโควตา 16 มีนาคม – 17 เมษายน 2561 (ยื่นคะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)
3. การรับตรงอิสระ 6 – 14 มิถุนายน 2561 (สอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

Q: การรับแบบโควตาต้องยื่นคะแนนวิชาอะไรบ้าง?
A: GAT ภาษาอังกฤษอย่างเดียว

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถ inbox มาได้เลยจ้า

----------------------------------------------

Frequently asked questions
Q: Teaching Methods?
A: Learning activities are widely available to students and a lot of modern learning’s equipment has been focused, including cabin mock up, workshop area, and visiting entrepreneur associated with airline companies for learning experiences.

Q: Languages’ Abilities
A: As we are an International College, English is the main teaching language. However, we have other focused languages such as Chinese, Arabic, French, Japanese, and Korean as an alternative.

Q: Courses Studied
A: Courses involve background knowledge and skills in aviation areas (e.g. Airport Management, Air Transport Management, Aviation-related businesses and Services.)

Q: Height and Weight is significant for studying this program?
A: Height and weight measurement does not mainly effect studying this program. As we have mentioned above that we provide a wide range of knowledge and skills for working in aviation areas. Nevertheless, if you would like to be a Flight Attendant, Height and Weight measurement is important for applying this job, the figure depending on each airline requirements.

Q: What is the current cost of tuition fee?
A: The tuition fee of Aviation Business Management (International Program) is THB 30,000 per semester.

Q: Student loans
A: There are two sources of financial support to help you during your studies (Student Loan Fund). Unfortunately, these Student loans are eligible only for Thai nationality.

Q: I am not confident with my English skill. Am I going to be eligible?
A: Absolutely yes, since we are going to provide English preparation courses for all new students in order to be able to study in English program before starting the semester.

Q: Careers Opportunities/ Employment?
A:
1. Flight Attendants, Ground Attendants or Ground Handling services
2. Staff in Air Transport-related businesses. E.g. Sales representative, Air Logistics, Loading etc.
3. Staff in air cargo industry
4. Staff in tourism industry e.g. Reservation and ticketing
5. Staff in privatization organization e.g. Thai Customs, Aeronautical Radio of Thailand, Civil Aviation Training Center and Airport of Thailand etc.
6. Staff in other service industries

Q: How to apply?
- 1st round
Portfolio (Self- Applying at Registration Office at Chiang Mai Rajabhat University)
Please carefully apply for International College
Now – 31 January 2018
- 2nd round
Quota: 16 March – 17 April 2018 (Apply with GAT English, no minimum score)
- 3rd round
Direct Admission: 6 – 14 June 2018 (English test instructed by International College, Self-Applying at International College, Chiang Mai Rajabhat University)

Q: Other Test Score Requirements for Quota Round?
A: No. Only GAT (English) is needed.

***Please inbox us for more information or any inquiry. We are more than happy to answer all your questions***