หมดเขตรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 1

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อที่
www.inter.cmru.ac.th และ Facebook Fanpage International College CMRU