วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  สายด่วนวิทยาลัยนานาชาติ สำนักงาน 053-885-983 ห้องพักอาจารย์ 053-885-982


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วิทยาลัยนานาชาติ
 

1. ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้ทางภาษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556  เวลา 9.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 27

2. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร ให้มาชำระเงินค่าสมัครที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร 27 ก่อน
ในเวลา 8.30 น.

3. ผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครยังไม่ครบกรุณานำมายื่นก่อนเข้าห้องสอบที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร 27 ก่อน ในเวลา 8.30 น.

4.  วิชาที่สอบแบ่งตามสาขาวิชา
 

 

ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ

1. ทดสอบภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทดสอบพื้นความรู้  การฟังเพื่อความเข้าใจ  ด้านไวยากรณ์  การอ่านเพื่อความเข้าใจ  และการเขียน

2. ทดสอบภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ทดสอบพื้นความรู้  ด้านไวยากรณ์  และการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.inter.cmru.ac.th

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ
International College Applicants List

<<   กรกฏาคม 2558   >>
อาพฤ
     
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  
 
             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้วปฏิทินวิชาการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2556   


   
พัฒนาระบบโดย กุลชาติ ปัญญาดี