Search
Close this search box.

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

30 September 2022
IMG_2523 Large 2

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาในหลักสูตร เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง นักศึกษายังได้เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการปฏิบัติบนโต๊ะอาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล อีกด้วย โดยรับเกียรติจาก คุณเกษม​ ไชยกุสิน ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย กิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประจำทุกปี

Announcement ลิงค์รูปภาพ