วิทยาลัยนานาชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

วิทยาลัยนานาชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์
10 March 2021
วิทยาลัยนานาชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

วิทยาลัยนานาชาติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทย ไลอ้อน แมนทารี่ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) โดยคุณกัปนานาท ฟาเย่อร์ ศังขานนท์ ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564