วิทยาลัยนานาชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

10 March 2021
ResizerImage1300X866302

วิทยาลัยนานาชาติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทย ไลอ้อน แมนทารี่ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) โดยคุณกัปนานาท ฟาเย่อร์ ศังขานนท์ ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564