กิจกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ คณะครุศาสตร์

22 July 2021
กิจกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ คณะครุศาสตร์

กิจกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ คณะครุศาสตร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์