Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอทิตยา แก้วชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64628379 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

1 February 2022
273111302_2168616703294152_6032839610896055317_n

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอทิตยา แก้วชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64628379 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 2022 年汉语演讲比赛 ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพาพันธ์ 2565 จัดโดย สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา#สาขาวิชาภาษจีนธุรกิจ#ภาษาจีนธุรกิจ#ภาษาจีน#วิทยาลัยนานาชาติ#ราชภัฏเชียงใหม่#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่#IC#CMRU

Announcement ลิงค์รูปภาพ