ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

18 March 2022
IMG_5249

ในวันที่ 18 มีนาคม วิทยาลัยนานาชาติได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อศึกษาดูงานในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน ชั้น 2 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy