กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

22 April 2022
Anywhere High School presents (1)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เข้าร่วมงานได้ที่ Teams Code : 5sl9i94

หรือที่ https://www.inter.cmru.ac.th/last-orientation-2021