มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

13 June 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ นายพสิษฐ์ เจริญทรัพย์, นางสาวปวันรัตน์ แจ้งใจ และนางสาวแคนเอเชีย โคร่า รีเบ็คก้า เบียลท์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ