ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

29 June 2022
IMG_8341