วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับตัวแทนจาก Temasek Polytechnic ประเทศ สิงคโปร์

18 July 2022
IMG_8737

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางด้านการบิน (Aircraft Cabin Mock-up)