โครงการ Project Approach ของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 July 2022
LINE_ALBUM_Project Approach_220719_22

น้องๆอนุบาล 3/2 แผนกปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียนรู้โครงการ Project Approach เรียนรู้ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องบิน ลักษณะบุคลิกของนักบินและการเป็นนักบิน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน สู้การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy