วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

26 July 2022
Meeting Panorama

วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ และ Online ผ่าน Application Zoom Meeting

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy