วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

26 July 2022
Meeting Panorama

วิทยาลัยนานาชาติพูดคุยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ และ Online ผ่าน Application Zoom Meeting

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565