วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

18 August 2022
IMG_9821 (Large)

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยความรักและความปรารถนาดี ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่