วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

18 August 2022
IMG_9821 (Large)

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยความรักและความปรารถนาดี ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy