สรุปการลงทะเบียนขอหนังสือฝึกงาน

ทั้งหมด 12 คน
รออนุมัติ
1 คน
อนุมัติแล้ว
10 คน
ไม่อนุมัติ
1 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
10 คน
สำเร็จ
11 คน
ทั้งหมด 3 คน
รออนุมัติ
0 คน
อนุมัติแล้ว
2 คน
ไม่อนุมัติ
1 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
2 คน
สำเร็จ
2 คน
ทั้งหมด 10 คน
รออนุมัติ
5 คน
อนุมัติแล้ว
3 คน
ไม่อนุมัติ
2 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
3 คน
สำเร็จ
6 คน
ทั้งหมด 47 คน
รออนุมัติ
9 คน
อนุมัติแล้ว
35 คน
ไม่อนุมัติ
2 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
35 คน
สำเร็จ
31 คน
ทั้งหมด 4 คน
รออนุมัติ
1 คน
อนุมัติแล้ว
3 คน
ไม่อนุมัติ
0 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
3 คน
สำเร็จ
3 คน
ทั้งหมด 2 คน
รออนุมัติ
1 คน
อนุมัติแล้ว
0 คน
ไม่อนุมัติ
0 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
0 คน
สำเร็จ
0 คน