สรุปการลงทะเบียนขอหนังสือฝึกงาน

ทั้งหมด 67 คน
รออนุมัติ
12 คน
อนุมัติแล้ว
32 คน
ไม่อนุมัติ
23 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
32 คน
สำเร็จ
43 คน
ทั้งหมด 27 คน
รออนุมัติ
2 คน
อนุมัติแล้ว
23 คน
ไม่อนุมัติ
2 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
23 คน
สำเร็จ
22 คน
ทั้งหมด 41 คน
รออนุมัติ
2 คน
อนุมัติแล้ว
32 คน
ไม่อนุมัติ
6 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
32 คน
สำเร็จ
34 คน
ทั้งหมด 116 คน
รออนุมัติ
3 คน
อนุมัติแล้ว
102 คน
ไม่อนุมัติ
11 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
102 คน
สำเร็จ
93 คน
ทั้งหมด 10 คน
รออนุมัติ
1 คน
อนุมัติแล้ว
8 คน
ไม่อนุมัติ
1 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
8 คน
สำเร็จ
8 คน
ทั้งหมด 39 คน
รออนุมัติ
2 คน
อนุมัติแล้ว
32 คน
ไม่อนุมัติ
5 คน

หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบตอบรับ

รอ
32 คน
สำเร็จ
28 คน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy