รายละเอียดกิจกรรมผู้บันทึกข้อมูลวันที่สถานที่ผู้ร่วมกิจกรรมประเภทเอกสารแนบ, รูปภาพกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทางแม่สอด
5 โรงเรียน
1. CDC (Children's Development Centre)
2. MHEP (Minmahaw Higher Education Program)
3. Love and Care
4. BEAM (Bridging Educational Access to Migrants)
5. BHSOH (Boarding High School for Orphans and Helpless Youths)
Suthipong Ampha17/08/2022International College CMRUKaninnaworathan Chairob, Kamonwan Sangseekaew, Thanyalak Kumprom, Chaiyapattarasurawong Wongla, Pharsinee Luangvisethgul, Dr.Patarasri Inkhao, Kanokwan Kadeedeng, Suthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc83e215d58b0c60b08d8cdebb597da3-ff-FF9A56F2-904F-4A88-8798-FCF8DB09534E.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-49d5314dc814f6dee09342519d7cb9c5-ff-0872C20F-B094-444C-A38B-F811BC11B199.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-db90241c226bf8b622fe29d0276ae9d5-ff-7BD3B70E-9240-47CA-B54C-65E67F835B89.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f42cd5f037e95058c8b8ef65a31ed7ae-ff-7CC68084-F9B2-4DEF-B499-AECBF26AE82A.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-9b969b67d6f9d389b7998c5e540323ed-ff-36301E10-63AB-4BBA-89CA-85F848F813E0.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-aadaea6479b8fecbf4fb5fdeb6b397c8-ff-2F1CA78D-D074-4627-ADB3-4E94E7EB25E9.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-84802f203a54352c54aadea213ae78cb-ff-9AFE0EB2-F789-4E9A-8530-BEFB8C8E8E26.jpeg
ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเปิดเทอม 1-65Khachapon Thonglert03/08/2022ห้อง 29031 อาคาร 90 ปีetchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-36ff985ccadfadeae807df24318cfa0d-ff-IMG_20220803_092239-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-351cfa8bc0745e00e04c57bb8546941a-ff-IMG_20220803_092249-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f7a345ddc11340c18c6056e3fa937e3b-ff-IMG_20220803_092258-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-cb4823066c34b57844b03ca44fafbcd5-ff-IMG_20220803_092310-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ab1925e82f4cbe4fe73bd3917ab3814c-ff-IMG_20220803_103721-Large.jpg
ลงนามถวายพระพร ร.10Khachapon Thonglert27/07/2022ลาน 90 ปีJittikhun Niyomsiri, Kamonwan Sangseekaewetchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-660b67081aeda5b69c7621c97372455a-ff-IMG_8620-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-5baa576d39ec782f61f4efc7038ccf85-ff-IMG_8624-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-a6803011d3dff5d7c13fc50dc6b25b06-ff-IMG_8625-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-b260c58d7a3df5bfad64dd15bef854e4-ff-IMG_8629-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-06a78068efb8cdbbd54057c809e9e0fd-ff-IMG_8630-Large.jpg
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565Khachapon Thonglert06/08/2022ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c04a249f737b4a0b7ba277506a9e62b-ff-IMG_8684.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3e5019c502956d7a93cef02d837547d3-ff-IMG_8754.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3231d489161ef840f98e73dfca7fdfc4-ff-IMG_8789.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-8f62e808831c5bdb6c95bbd224a786a9-ff-IMG_8885.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-aa4177f19ae57954266e246195d95b47-ff-IMG_8893.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-667a87664a5830291641ecad354e0bf4-ff-IMG_8910.jpg
ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220808 ปฐมนิเทศญี่ปุ่น
Khachapon Thonglert08/08/2022ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-8f45ca43ac23c7edc8431bfd3f614b94-ff-IMG_8953-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3eb41ac8d8d98bd611b9576428442178-ff-IMG_8958-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-6043756acfc154416709764ff2639d55-ff-IMG_8960-Large.jpg
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ TBC

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220810 ปฐมนิเทศ TBC
Khachapon Thonglert10/08/2022ห้องประชุม 1 วิทยาลัยนานาชาติactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4e32ffccfb98c328e5470e9f452b61d9-ff-IMG_8963-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0ac1475f48e43839e8003531cf3f5491-ff-IMG_8973-Large.jpg
ลงนามถวายพระพรวันแม่

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220811 ถวายพระพร วันแม่
Khachapon Thonglert11/08/2022ลาน 90 ปีactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e55f20a9281dceafa3ae080da8afddf6-ff-IMG_8985-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ceb788005c1c6c534c95c7ea6626e55a-ff-IMG_9003-Large.jpg
กิจกรรมไหว้ครู 2565

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220818 ไหว้ครู
Khachapon Thonglert18/08/2022ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ccc1be231dcd6a4190c87a243d17e585-ff-IMG_9732-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-61b318e2504d056a61a0bb87f40f2580-ff-IMG_9821-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-825177d892deda23eb9a9cf64f6fae65-ff-IMG_9843-Large.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fbdb09c58402bb550211010ea97472cc-ff-IMG_9859-Large.jpg
อบรมการใช้งาน Microsoft Word ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022
Khachapon Thonglert17/08/2022ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติDr.Patarasri Inkhaoactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4fc7836978a46ce23f6b098fea95205f-ff-131359.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-200d31eb8cb6c9d4e1d1daf70fd6b0a5-ff-131363.jpg
ประชาสัหลักสูตรSuthipong Ampha22/08/2022โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมSuthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-76a3b7382b173691a369b4bf429a33ec-ff-787198AF-B722-4E90-9594-DF78883BED2D.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-a728a73b999f0f0e49ab443bd517ce63-ff-BFA275A6-6737-4974-8EBA-EFED34A9D2AE.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e284933d08e1c82b9b12a956623a0f5c-ff-B16EE8B8-F56A-497F-AECC-957B7CB01FDE.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f70c5149f678b817df595e9b78011637-ff-C9EF2F2E-D1AF-4215-B213-962B9E51A926.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-69cb67c8232862f9ef08e6ea71796796-ff-AD26B424-31C2-4429-A3C9-CB71C898075C.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-38957c9d577138dfda8eec9ababeefbe-ff-3423B9D2-7AA8-45FA-ADD7-299EF2E61CFF.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-420576712c1a4a28ca22d1dd4cdb9e79-ff-F36920C7-ED39-497A-93BF-8091419CE9EC.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fed2595a7b7b8c8b72ed467c5f638d85-ff-D06AFBE2-9059-4D0E-BDA2-A81572F47D4F.jpeg
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน ฝางชนูSuthipong Ampha23/08/2022โรงเรีฝางชนูปถัมถ์Suthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-5d97940188ce1635a918ffdc1cf87096-ff-414D0441-9CAF-424A-8785-687C5DDEF0B0.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-af75952769657e39c4c1540d66e84f9a-ff-D0B804F9-4448-49D8-BA96-D4EE6E86137F.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0002213871c83ff700b7b0badfb097a0-ff-6E97682D-307F-42D8-827F-A47BB76032CD.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-aede1b0cf053814ac7b9c1a87990ec2b-ff-2FC3768D-659C-47BA-80E1-0596F126C108.jpeg
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรSuthipong Ampha23/08/2022โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาSuthipong Ampha, Phusatchi KantabuphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-000bfc0eb84d6ca52ff3c01f855dca5a-ff-E18541BC-ED10-4676-B5C4-1584148678A0.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f2ea9b619ac0b0e795921e2001b5fff0-ff-9EEB35AB-FAD2-4BEC-8064-F21933B3BA68.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-75962452fe335172b0d6f0fd1755b970-ff-A983B7EE-406B-46FE-A0FD-581E5D464008.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e82ab1d9580a7410e14859f179edef29-ff-182571C2-1A36-4030-9FDD-5E0FC7188D28.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0a9febd2ff586e71446029ad412441a1-ff-CE66F331-C254-4C49-B177-EE5A7347B6D6.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-c4b24c01a88b2c6f2836600f72e74156-ff-5D5545A7-14D4-46A1-AC24-031551F5B0F6.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-7b64670bed91c7680dc1a38fc1e58d05-ff-5CD0270E-A34C-422D-8A44-AF319ABCB600.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f174648798b7185a199a5bdfd6484909-ff-51446C9C-EB27-4C57-8A04-32E4B52C2173.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-c8fc1ee1dc2bb726d7ab0f9e394c28f7-ff-B72A7F3B-7949-4DC6-A5CC-0C653933CC52.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-c912bffe5839829f0ef6107bbb3358f5-ff-39BC2FE5-8B43-4412-9505-CE28CABC6C59.jpeg
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรSuthipong Ampha23/08/2022โรงเรยนไชยปราการSuthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d566499cf6c56e5a4bff982f2f8ca36-ff-DF094017-79FB-4475-893C-04D69C94894C.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e667d39f58c51e73a0ba07cb0bbf43aa-ff-E7BC7DF9-04C3-49C7-A9F6-EA340A0F4BC7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-bb6321236906c4265cdc646e34a424e7-ff-BBC183E4-284F-40A9-810C-EE348CBA6AB7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-d8cb9dae4de3ee873465c56160f16067-ff-B6ED4E11-8ED3-4048-A525-A460F57C932B.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-08c97898eeab6b8d64161c81ad9add54-ff-1422E741-6C77-4448-A1D2-7AF33624F3AB.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-54664cfd5bf478657380a44a630f6db2-ff-4BA5D682-20E2-4033-A4BE-6073FDE28A8D.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-024c01d9e34afa6d3578998a8909f7fe-ff-DC8944F2-ED2A-435F-B09E-DBA85068D43F.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc11c17bf45313f9849dc287a0dae301-ff-4022E173-73FD-4616-876D-043C09BE30E2.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e978886e3bbb6e6d34780264067ee826-ff-0B76BB90-C778-4C2C-BADC-EC8A38117CCB.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-9257743da2398ee771aefed88ba9d476-ff-FBCF83FF-4ED2-41A0-A8D6-1A941DB990F1.jpeg
ประชุมกลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินKanokwan Kadeedang 24/08/2022ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 ตึก 27Chalitda Waripinturuk, Phichaya Maneerat, Kanokwan Kadeedang etchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3d725adab9152aa18fa9d3a83f2ba8e0-ff-CA01EBCD-DD08-4A41-8B69-17F392AC3098.jpeg
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเรียนรู้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วยอากาศยาน โดยคุณสุพัชร ดำเกิงธรรมและทีมงาน พยาบาลวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ จาก PROMED AMBULANCE & SERVICE


https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/inter_cmru_ac_th/EvoLBtWNpBREjvZ7tVnEnmgBG708SMmdUGgcCJd_YOwaig?e=hocgR2
Kittipat Chaoprom24/08/2022ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบินKittipat Chaopromtraininghttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-333dbf007663e7fe88d929f1d7875327-ff-IMG_0208.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e51171649159d745114d508532bc912-ff-IMG_9865.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-cf60f596f54ff878307e4519c4ccddf0-ff-IMG_9935.jpg
ประชุมกรรมการประจำ 8/2565

https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/inter_cmru_ac_th/Documents/Photos/2022?csf=1&web=1&e=bOADn6
Khachapon Thonglert25/08/2022ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติAssistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Phusatchi Kantabupha, Kamonwan Sangseekaew, Jittikhun Niyomsiri, Panupong Intawong, Chaiyapattarasurawong Wongla, Kaninnaworathan Chairob, Sasipha Mahadilok, Kanokwan Kadeedang, Khachapon Thonglert, Thanyalak Kandeeetchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e018c01adb70a9ad08d8717ea3c43e5e-ff-IMG_0555-Medium.jpg
กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านน้านนา นักศึกษา TBC 65Pattarapong Rueankamma01/09/2022ห้อง grooming ชั้น2 ตึก90ปีChidthinut Khomphangchan, Pattarapong Rueankammaactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-cd84403c1032693fda800854d8aecdda-ff-LINE_ALBUM_วิชาดนตรี_220901_13.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-74d33a3199c4f3e26416271fc37cf68f-ff-LINE_ALBUM_วิชาดนตรี_220901_10.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-53302c60aa79c77908c9f02cc2eb2baa-ff-LINE_ALBUM_วิชาดนตรี_220901_14.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-15ce5a495be2808fe05f4f10dd9f322e-ff-LINE_ALBUM_วิชาดนตรี_220901_18.jpg
กิจกรรม Open House & International Day 2022

D:\OneDrive - Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022
https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/inter_cmru_ac_th/Documents/Photos/2022/20220831OpenHouseInterDay2022?csf=1&web=1&e=oWWmAv
Khachapon Thonglert31/08/2022ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีactivityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0a54dd2ea4fbb7483e254ac27ca8a78d-ff-IMG_0547.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0dd6226838721afafb47a8f4032385e-ff-IMG_1297.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e7c7c84e23decb78e2fd7bf7736e6664-ff-IMG_1404.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-527b944f309b427cbcbfab0cba92a987-ff-IMG_1417.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-a9c5241249a5b96304ba3cf8667745e8-ff-IMG_1454.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4e748ff7eb1bf34fa8e9b06da93f38b9-ff-LINE_ALBUM_Interday_220901_4.jpg
กลั่นกรองหลักสูตร ฯ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Kaninnaworathan Chairob24/08/2022อาคาร 27Phusatchi Kantabupha, Pharsinee Luangvisethgul, Kaninnaworathan Chairobetchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4f1ac8cfbda5f76160484c89009179ae-ff-inbound1621127804699142562.jpg
เข้าร่วมฝึกอบรมจากหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่Phimonphun Somboonchai27/08/2022โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่Phimonphun Somboonchai, Pattaraphon Suwannapooltraininghttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-d51361c4225fac0ca46f1aa740ff9a8f-ff-1.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e47d405e84632ba73058baff827a5685-ff-2.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-7294082e667a958f9394a8b838fb138e-ff-3.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-c4931c90e2674a12cff1311c62abf1ea-ff-4.jpg
งานกลไกSuthipong Ampha09/09/2022โรงแรมเชียแกรนด์วิวPhusatchi Kantabupha, Thanyalak Kumprom, Tanangkorn Tanyakornpisit, Sasipha Mahadilok, Khachapon Thonglert, Thanyalak Kandee, Phimonphun Somboonchai, Chaiyapattarasurawong Wongla, Assistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Kamonwan SangseekaewPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef26a19af0575aac9aeb5a01805c3a4a-ff-285243AC-DE72-43F6-84C5-310C7CAD39FB.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-2be67e5068a63fbc1c12acc935642cfe-ff-DDDDB6DD-53C7-4533-A826-B61F0CD78C90.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba76f399dfebc556accfa2b75a9e18df-ff-425FD6F6-28E3-4941-B91E-88F132A877E7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-2d2edcbba3780f1aa5679aa320943e15-ff-B34B6967-D6CA-4CF0-82CA-BC8E1F6DC347.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-92ab035150284b7f169bec75b7df6817-ff-5A098673-D3F3-4AED-B342-3B93E6DED11C.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-cd3348012940a7a86a66391f53d8caad-ff-058079C9-747A-4139-ADCB-EA472432EF20.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0de9bc57640451e02597b0d5b0750a0-ff-DC580799-8952-490A-8AF1-1D342B1A0A5E.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3e4b5e0c6e6b8eb86e8ef38f782f4212-ff-AE563521-2AC9-4C70-A6B8-7F279E3A80C5.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0674902f362e11e65a32664bea6a8b09-ff-8AD56EF2-7511-4366-9727-3E531F7A67E1.jpeg
65 PR รร ลอง จ.แพร่Suthipong Ampha12/09/2022รร ลอง จ แพร่Suthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-58f4a04f110145e2c424930efcc92156-ff-14C5A6AE-F615-45AD-B2E9-26184DAC17F7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-3a81b361b2f325b9fd66310ef04b9651-ff-D4FBF66E-5C0C-4931-8258-901FC1429166.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-87fb73c01e598680e09a172cea715188-ff-485647AC-EB3F-4E59-A01B-AF218E98ED60.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-61394fcc84ca45743fa69c2eedc29c2e-ff-8E1C7902-7089-48F1-9B1D-286B39989139.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-494f14379185331c061fc5f7a27965a6-ff-9E76B18C-780D-40D3-80EF-E20F161ED9A0.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-88f7abd87a008ea9cb4571455ad2c63b-ff-6ECE9028-A4C2-4796-9A60-F2F9435CBAC8.jpeg
65 PRSuthipong Ampha12/09/2022รร สา จ น่านSuthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-eb4514d02a81ccf2fa3febea677985a4-ff-3ED66422-E27F-46E0-B393-5A427A7D20E7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-aec19a605479f5ed401f2baeec0fdd5d-ff-2C72CA40-B460-4D1E-87E5-A53E5284E9C1.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-6b5df20d843446c8017dc71c545e525d-ff-87A4F44D-FE9B-435F-BE0F-F95BAD0B16B6.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-da7fa25410ded7eddd0c6e673410e57a-ff-1489D4F5-D018-416F-9086-D46EBEF8DE75.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-07ee821917f04229a91397210445bc62-ff-A1B270FC-C201-4200-AD14-8A07CEC65ED2.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-88ef5c5c97e4177c2b94b51cd8e78fe9-ff-8271EEF5-D088-4081-929E-62763BA0AC6D.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae9fcdc6f436f892f0979fc8c7bfea24-ff-BF53B637-2D32-49D6-A664-C8D3BA342AAA.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fba6fe538d08de4d6d36fb68515ad6ec-ff-B31C65B8-AF65-49C3-B7F4-E37FB325C9FB.jpeg
ปชสSuthipong Ampha13/09/2022รร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่านSuthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f27ac466634f733fe35326cd6a14994e-ff-48C2435B-8379-4B6B-804F-971071C5C45D.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-fe2904e45613712f2ed676431e8a4b73-ff-5B349BCE-8BFC-47A5-AEBA-202D946578AE.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-d954243599b9d03a4840d89ff7f62bbc-ff-677F3BF1-EF8A-4709-824A-7B743E931650.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-a8e2e7aad206677aa83ba9803285cba7-ff-54E1C7F3-52A0-4AEC-B808-9FD3197ACD9E.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-7ea465a1c04983fbd268cc8f8fe4d9ef-ff-2A44F956-33FF-4381-8090-140223F718E3.jpeg
รร น่านนคร น่านSuthipong Ampha13/09/2022รร น่านนครSuthipong AmphaPRhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-5e1fa4ef1ba3dae62061eaf744541969-ff-E5CC45B6-864A-4C35-9758-A37518E74677.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0cdbdf6660fc1c0ee4abedab4b550899-ff-C1E4EFE0-777B-46F9-8CD0-E09FAAE665AF.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-784c3c919abfe9ab2b0ed85b8774db6b-ff-2B7ABF69-240C-429C-9C99-D9204D0835C7.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-dfc1234ba528566f025618ec05f64e1d-ff-16E70288-9BA3-418A-A8A2-FE03DA327B40.jpeg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e4f40e8709d77f3c97421d23178de6f-ff-3E9DDDD3-F2C3-495B-99BF-11C326D39EAB.jpeg
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยว เข้าศกษาดูงานและรับฟังการบบรรยายรับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ภายใต้รานวิชา ธุรกิจสายการบินKittipat Chaoprom19/09/2022ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบินKittipat Chaoprom, Kanokwan Kadeedangfield-studyhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-6017376de27bcfcbffb03a5c3d5d193e-ff-LINE_ALBUM_อจป-vs-เด็กท่องเที่ยว_220921_0.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-d8f0a0e4516e6ccdc4d9c9fa45d7c131-ff-LINE_ALBUM_อจป-vs-เด็กท่องเที่ยว_220921_5.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-32e29cf5379920a549f419ce8070f530-ff-LINE_ALBUM_อจป-vs-เด็กท่องเที่ยว_220921_13.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-af5a8532e64421d094a563626be38544-ff-LINE_ALBUM_อจป-vs-เด็กท่องเที่ยว_220921_16.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-6654d29692c60cbfd8d5537ff768116a-ff-LINE_ALBUM_อจป-vs-เด็กท่องเที่ยว_220921_23.jpg
โรงเรียนปรินซ์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินKittipat Chaoprom07/09/2022ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบินKanokwan Kadeedang, Kittipat Chaoprom, Chalitda Waripinturukfield-studyhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-221ae0a9292a1c21c6e2970e081b8d88-ff-IMG_2071.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-b34d92e3da959361fc2fd7320b674230-ff-IMG_2144.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e044aaffa833eae33c79c6a4424d3e7b-ff-IMG_2162.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-5ac670dacbe7b91f490a7da042ae4a4b-ff-IMG_2233.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-1b4531e6987f8f2d91880db01d29d552-ff-IMG_2250.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-919f72ac16baecfc25cb9b29886bcfe8-ff-LINE_ALBUM_PRC_220907_25.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-657a34990ff089c3e4b552e9c6d1ca7a-ff-LINE_ALBUM_PRC_220907_28.jpg
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมุนษยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบินKittipat Chaoprom19/09/2022ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบินKanokwan Kadeedang, Kittipat Chaopromfield-studyhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-eff933af33583f0c45fdb4cec347c124-ff-IMG_2355.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a084febc119564d841d81b5e22d85f1-ff-IMG_2377.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-2150d907fe5125e982e64cf2b2df8f44-ff-IMG_2388.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-2b797b2d631047b36fa6b0bf8abd3211-ff-IMG_2394.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-d7933114ae049efe8f379bf115a8cce2-ff-IMG_2396.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-a33235b1b985d345cb97b5aaf17761fc-ff-IMG_2413.jpg, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-0ee82821ae1c74f05602d195204ab6dc-ff-IMG_2415.jpg
ประชุมกรรมการประจำ 9/2565Khachapon Thonglert22/09/2022ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติAssistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Phusatchi Kantabupha, Kamonwan Sangseekaew, Jittikhun Niyomsiri, Panupong Intawong, Chaiyapattarasurawong Wongla, Kaninnaworathan Chairob, Kanokwan Kadeedang, Tunyanusorn Suphasa, Khachapon Thonglert, Sasipha Mahadilok, Thanyalak Kandeeetchttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-e620909cfeac9518b7f145921cc85968-ff-IMG_2464-Medium.jpg
นักศึกษา EIC เข้าร่วมพิธีเปิดรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร(OFFICE) Khachapon Thonglert30/09/2022เชียงใหม่activityhttps://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-88354f9ba4eec88018e3e4dc45b237de-ff-Screenshot-2022-09-30-093943.png, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-f30158f035b316175e38ceefe9ce4580-ff-Screenshot-2022-09-30-093940.png, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-1a04923c841e818b035fbfa2d35197e5-ff-Screenshot-2022-09-30-093937.png, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-4620dfc3cd82d63b2e24914b3e17f6e8-ff-Screenshot-2022-09-30-093931.png, https://www.inter.cmru.ac.th/wp-content/uploads/fluentform/ff-37ec66c0cfb6ca4bb1cb2558f0147ae8-ff-Screenshot-2022-09-30-093913.png