Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านการบิน

วิทยาลัยนานาชาติ มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี จำนวน 2 อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 30 บาท (ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่อเดือน)สมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติชั้น 7 อาคาร 90 ปี หรือสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/jC3v9hXssnAFefyo8 คุณสมบัติ• ต้องเป็นนักศึกษาม.ราชภัฏเชียงใหม่

เปิดบ้าน IC ต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก Prince Royal’s College

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโอกาสเปิดเที่ยวบินพิเศษต้อนรับ น้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยทีมอาจารย์และพี่ๆในสาขาวิชา ร่วมต้อนรับ รวมทั้งให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำงาน อีกทั้งเส้นทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินที่กำลังฟื้นตัวในอนาคต นอกจากนี้ยังมี Workshop เล็กๆให้น้องๆทุกคนทดลองการออก Boarding Pass ของตัวเองและฝึกสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆบนเครื่องบินอีกด้วย มาที่เดียวได้ทั้งความรู้และได้ของที่ระลึกกลับบ้าน

กิจกรรม IC–CMRU Open House & International Day 2022

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ IC–CMRU Open House & International Day 2022 เพื่อให้น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและรู้จักวิทยาลัยนานาชาติให้มากขึ้น โดยน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยกิจกรรมในภาคเช้า นอกจากการแสดงในพิธีเปิดของนักศึกษาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับโรงเรียนแม่แตง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม

IC-ABMxPROMED การปฐมพยาบาลและการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเรียนรู้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วยอากาศยาน โดยคุณสุพัชร ดำเกิงธรรมและทีมงาน พยาบาลวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ จาก PROMED AMBULANCE & SERVICE