ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 7/2564

26 August 2021
IMG_2100

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 7/2564

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่