รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี จำนวน 2 อัตรา

16 September 2022
We Want You

รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างชั่วโมงละ 30 บาท (ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่อเดือน)
สมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 7 อาคาร 90 ปี หรือสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/jC3v9hXssnAFefyo8

คุณสมบัติ
• ต้องเป็นนักศึกษาม.ราชภัฏเชียงใหม่  ไม่จำกัดคณะ ชั้นปี 1-3
• ขยัน มีใจรักงานบริการ
• เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
• รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• เอกสารแสดงผลการเรียน
• ใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ) คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ช่องทางการสมัคร
สมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 7 อาคาร 90 ปี หรือสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/jC3v9hXssnAFefyo8