• คุณสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 10 ไฟล์
  • รอบรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, GIF, PDF
  • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB/ไฟล์