งานวิจัย

Research Type
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ และการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2565
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2566
Apply for a Postdoctoral Junior Leader Incoming Fellowship
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy