จิตติคุณ นิยมสิริ
อ.จิตติคุณ นิยมสิริ

ประวัติการศึกษา

MSc in Marketing
University of Wales, UK

B.Econ. (First Class Honours)
Chiang Mai University, Thailand

ผลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าจากเปลือกกาแฟของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่

ตารางสอน

January 2022
SunMonTueWedThuFriSat
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5