ภัทรศรี อินทร์ขาว
อ.ดร.ภัทรศรี อินทร์ขาว

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Tourism Development

Maejo University

Thailand

 

Master of International Business

Edith Cowan University

Australia

 

Bachelor of Arts (Business English)

Uttraradit Rajabhat Institute

Thailand

ผลงานวิจัย

-

ตารางสอน

Please select listing to show.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy