ลงเวลาทำงานวันที่ 24 September 2023

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่

เวลาเข้า

เวลาออก

นักศึกษา

28 September 2023
13:39:46
16:57:59
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
24 September 2023
13:00:00
18:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
23 September 2023
9:00:00
12:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
22 September 2023
8:00:00
12:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
21 September 2023
12:00:00
17:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
17 September 2023
12:00:00
18:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
16 September 2023
13:00:00
17:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
15 September 2023
9:00:00
12:00:00
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
14 September 2023
12:27:02
15:07:04
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
13 September 2023
13:28:42
18:01:19
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy