บุคลากรสายสนับสนุน

ภัทรพร สุวรรณพูล
ภัทรพร สุวรรณพูล

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์
ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศิภา มหาดิลก
ศศิภา มหาดิลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย
พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย

นักวิชาการพัสดุ

สุทธิพงษ์ อำภา-2
สุทธิพงษ์ อำภา

นักวิชาการศึกษา

ภัทรพงษ์ เรือนคำมา
ภัทรพงษ์ เรือนคำมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ธัญลักษณ์ การดี
ธัญลักษณ์ การดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิตติพัฒน์ ชาวพรหม
กิตติพัฒน์ ชาวพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy